top of page

Akce Hraběnky z Podskalí na zklidnění náplavky na Rašínově nábřeží:

V době vlády ANO v Praze pod vedením primátorky Adriany Krnáčově se náplavka na Rašínově nábřeží stala nezřízenoui hospodou a život obyvatel Podskalí se stával nesnesitelným.

Účastnili jsme se mnoha veřejných debat, pořádali demonstrace a tlačili na zodpovědné politiky, aby se situací začali zabývat. S nástupem nového správce Náplavek Jiřím Sulženkem a změnou ve vedení Prahy nakonec došlo k uspokojiovým změnám a zklidnění situace.

Rok 2017: TUNEL Náplavka aneb Kam zmizela voda?! (točil Jan Kiss)

 

 

 

 

 

 

Z tisku:

y jsou hlučné a lidem to vadí, Praha proto akce omezí

Snaha o zbudování obytné zóny v ulici Na Hrobci na Výtoni:

V posledních letech se dříve ospalá ulice Na Hrobci (přiléhající k parku na Výtoni) probudila k životu. Postupně tu bylo otevřeno několik nových provozen a ulice se stala oblíbeným místem pro setkávání místních i „přespolních“. Toto místo je krásným příkladem rozvoje „zdola“, bez zásahu městské autority. Přesto se zdá nutné, aby celé místo, jak ulice, tak park, prošlo postupnou revitalizací.

V roce 2016 jsme přišli s návrhem postupné revitalizace:

První fáze: Celé přeměna místa by se měla odehrávat postupně. V první fázi by mělo dojít k vytvoření částečné pěší zóny v ulici Na Hrobci od nábřeží k ulici Podskalská, tak, aby se ulice ve dvou místech mohla propojit s přilehlým parkem (došlo by tak k odstranění cca 5 parkovacích míst). Po několika měsících by mělo být vyhodnoceno, jak to ovlivnilo celé místo, jak moc se ztížila možnost parkovat rezidentů, apod. (Zde je nutno podotknout, že více jak polovina aut stojících v této modré zóně ulice Na Hrobci parkovací kartu nemá).

Druhá fáze: Vypsání ideové soutěže na revitalizaci parku na Výtoni (zaštítěno některým z architektonických spolků s podporou města), čímž by se otevřela diskuse nad celou proměnou parku.

Třetí fáze: Revitalizace parku Na Výtoni (soutěž / přímé zadání městem), propojení s dětským hřištěm a vytvoření pěší zóny v ulici Na Hrobci od nábřeží k ulici Podskalská (došlo by k odstranění cca 12 parkovacích míst) s tím, že ulice by dále byla průjezdná směrem z nábřeží v režimu pěší zóny.

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE:

  • 2016: (ještě jako člneové  TOP 09) jsme vypracovali studii a začali na zřízení tlačit. TOP O9 Praha 2 sice projekt formálně podporovala, ale nic pro něj neudělala. Tak jsme to začali tlačit jako spolek Hraběnka z Podskalí. Praha 2 chtěla petici občanů, kterou jsme odevzdali a dopravní komise věc schválila, ale že nic nezaplatí, že musí TSK. Místostarosta Korseska mi tehdy napsal: "bohužel přechodem TSK na a.s. se vše změnilo a to k horšímu. MČ Praha 2 nebude tuto úpravu, ani přípravu, hradit ze svého rozpočtu, tak jsme ORFD žádné podklady nezaslali."

  • 2018: přes spolupráci s Ondřej Mirovský a Jan Čižinský TSK schválilo, že úpravu provede.

  • 2019: Praha 2 se vyjádřila, že bez dopravní studie to nepůjde.

  • 2020: TSK dodalo dopravní studii a Praha 2 (dopravní komise) ji projednala a schálila.

  • Říjen 2020: Vyjádření TSK  (ke stažení zde), že realizace je předpokládána v roce 2021.

  • 2021: Vyjádření TSK, že situace se komplikuje a stavbební úpraba by měla být zahájen v roce 2022): 

"Akce na Hrobci se nám nyní komplikuje z pohledu koordinací, v současné době projektant zajišťuje veškerá vyjádření od správců inženýrských sítí a aktuální vyjádření od PPD a.s. je s podmínkou nutnosti před provedením opravy komunikace Na Hrobci opravit zařízení PPD a.s., které však může být ze strany správce provedeno nejdříve v roce 2025. V této věci bude nutno dále jednat a pokusit se najít přijatelnější řešení.

Dalším úskalím je stanovisko IPRu, který zde požaduje obousměrný provoz cyklistů a zrušení parkovacích stání, s tím ale zase  nesouhlasí MČ P2. I zde v nejbližší době budeme svolávat jednání, tentokrát mezi IPR  a MČ P2."

Summa sumárum: Vedení Prahy 2 se hádá s vedením "velké" Prahy a argumentuje se tím, že v budouncu v ulici na Hrobci chystají opravu Pražské Plynárny.

Rok 2023: zjišťujeme, zda se jednotlivé subjekty již přestaly hádat a konečně se v ulici Na Hrobci KOPNE! Nicméně se vsadíme, že nyní se bude argumentovat stavbou nového železničního mostu.

 

 

Na Hrobci_vizualizace1.jpg
NNNN.jpg
bottom of page